Používáte prohlížeč Internet Explorer, který je zastaralý a již není podporovaný. Z tohoto důvodu stránky nemusí fungovat správně!!!

Soutěže a úspěchy ve školním roce 2023/2024

říjen 2023

Soutěžíme v jazycích s WocaBee - 3. a 4. třída

Naše škola se zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát. Soutěží se v jednoduché online aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee.

Čtvrťáci se v rámci okresu Prachatice umístili na vynikajícím 2. místě, díky čemuž získali ceny a postoupili do krajského kola. Blahopřejeme!!!

11. 10. 2023

Přírodovědný klokan

Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Nela Sládková (9.r.), Adéla Šandová (9.r.) a Tadeáš Šmahel (8.r.).

11. 10. 2023

Okresní kolo přespolního běhu - Vimperk

13. 12. 2023

Okresní kolo v Sálové kopané kat. III. (chlapci z 6. a 7. r.) - Vlachovo Březí

Z okresního turnaje v malé kopané, které se konalo v tělocvičně ZŠ Vlachovo Březí, si naši reprezentanti odvezli 6. místo. Akce byla vypsána pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol a vzhledem k tomu, že v naší sestavě byla převaha šesťáků, kteří příští rok mohou opět reprezentovat, bude další ročník zajímavou výzvou. K pěknému výsledku gratulujeme.

13. 12. 2023

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce (II. st.)

Ve čtvrtek 18. 1. 2024 se na 2. stupni naší školy konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se ho 5 žáků ze 6. a 7. třídy. Soutěžili v poslechu a konverzaci na vybraná témata. Do okresního kola postupuje Amálie Blažíčková, která se umístila na 1. místě. Gratulujeme!

22. 2. 2024

Pěvecká soutěž

Ve čtvrtek 22. 2. se uskutečnila pěvecká soutěž. Zúčastnilo se 13 dětí z 1. až 5. třídy.

Výsledné pořadí od prvního do třetího místa:

 • I. kategorie (1. a 2. r.) - Natálie Pártlová, Veronika Jiráňová, Emma Straková
 • II. kategorie (3.-5. r.) - Barbora Kolářová, Lucie Antoni, Matěj Pártl

22. 3. 2024

Matematický KLOKAN

Kategorie Cvrček

 • 1. místo - Jakub Klein
 • 2. místo - Veronika Jiráňová
 • 3. místo - Sarah Beqiri

Kategorie Benjamín

 • 1. místo - Lukáš Pořický
 • 2. místo - Amálie Blažíčková
 • 3. místo - Emily Vondrušková

Kategorie Kadet

 • 1. místo - Nela Sládková
 • 2. místo - Tetiana Liashchuk
 • 3. místo - Karolína Sladová

Všem děkujeme za účast.

11. 4. 2024

Rybářská olympiáda

Výsledné pořadí:

 • 1. místo - Krump Tomáš
 • 2. místo - Říha Matyáš
 • 3. místo - Šanda Antonín, Pártl Jan

15. 4. 2024

Šachový turnaj

V pondělí 15. 4. 2024 se konal v DDM Prachatice šachový turnaj pro žáky 1. a 2. stupně základních škol prachatického okresu. Tadeáš Šmahel z 8. třídy naší školy se umístil na krásném 1. místě! Gratulujeme!

17. 4. 2024

Turnaj v Minifotbalu

S přicházejícím jarem jsme se v Prachaticích na hřišti ZŠ Národní zúčastnili již tradičního turnaje v minifotbale. Turnaj byl vypsán pro kategorie žáků 8. a 9. tříd, nicméně naše družstvo bylo z kapacitních důvodů doplněno žáky 6. a 7. třídy. Naši reprezentanti tak spíše sbírali zkušenosti do dalších let. Ovšem i v tomto složení byli některým (starším protivníkům) rovnocenným soupeřem. Vyrovnaný zápas jsme svedli třeba se ZŠ TGM Vimperk.

duben-květen 2024

Svět pohádek

Této literární soutěže se úspěšně zúčastnila Nikol Švíková z 8. ročníku.

Soutěže a úspěchy ve školním roce 2022/2023

říjen 2022

Rybářské vědomosti

Začátkem října proběhlo v osmém a devátém ročníku školní kolo soutěže Rybářské vědomosti (SŠRV Třeboň).

12. 10. 2022

Přírodovědný klokan

Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Pech z 9. ročníku.

říjen 2022

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Vítězem školního kola se stal Jan Zahradník z 9. ročníku a postupuje do krajského kola. Gratulujeme!

1. 12. 2022

Olympiáda v českém jazyce

1. 12. proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce.

12. 12. 2022

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Jan Zahradník z 9. ročníku se zúčastnil krajského kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika.

14. 12. 2022

Dějepisná olympiáda

Vítězem školního kola se stal Jan Zahradník z 9. ročníku a postupuje do okresního kola. Gratulujeme!

leden 2023

Lidé, kteří sází stromy

Výtvarná soutěž, kde ze školního kola postupují dále obrázky Nikol Švíkové a Amálie Blažíčkové. Gratulujeme!

17. 1. 2023

Dějepisná olympiáda

17. 1. proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnil Jan Zahradník z 9. ročníku.

6. 2. 2023

Školní kolo v anglickém jazyce

6. 2. 2023 se v naší škole konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. I. kategorie žáků 6. a 7. tříd se účastnilo 6 dětí.

Výsledné pořadí:

 • 1. místo - Rayan Aounallah
 • 2. místo - Amálie Blažíčková
 • 3. místo - Vojtěch Dvořák

II. kategorie žáků 8. a 9. tříd se účastnil O. Stehlík.

Všem děkujeme za účast a postupujícímu přejeme úspěch v okresním kole.

leden-únor 2023

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Žáci druhého stupně se zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Do dalšího kola postoupily A. Blažíčková, T. Liashchuk, T. Bezděkovská, T. Chadová, S. V. Maříková, K. Sladová. Gratulujeme!

13. 2. 2023

Školní kolo recitační soutěže

13. února se uskutečnila recitační soutěž pro všechny žáky naší školy. V první třídě zvítězil Jakub Klein, druhé místo obsadila Natálie Pártlová a třetí skončil Vojtěch Mádl. V kategorii 2. a 3. tříd se na první místě umístil Matěj Pártl, druhá byla Barbora Smazalová a třetí Veronika Pechová. Následující kategorii 4. a 5. tříd vyhrála Marie Klímová, druhé místo obsadila Ester Podlešáková a třetí byl David Vašíček. Ze 6. a 7. třídy se umístila na prvním místě Nikol Švíková, druhá byla Amálie Blažícková a třetí Vojtěch Dvořák. V poslední kategorii 8. a 9. tříd skončila na prvním místě Barbora Hodná, druhá Adéla Šandová a třetí místo získala Aneta Pechová. Do okresního kola postupují dva z každé kategorie kromě první třídy. Všichni recitátoři nemohli vyhrát, uznání a poděkování však patří všem zúčastněným! Postupujícím gratulujeme!

15. 2. 2023

Okresní kolo v anglickém jazyce

15. 2. 2023 se okresního kola olympiády v Aj zúčastnil žák 6. ročníku Rayan Aounallah a umístil se na krásném 6. místě. Gratululeme!

23. 2. 2023

Strunkovický slavík

23. 2. se konala pěvecká soutěž pro žáky 1. stupně. S připravenou písničkou se do soutěže přihlásilo 20 žáků z 1. až 5. třídy, kteří byli rozděleni do 2 kategorií - 1. a 2. třída a 3.-5. třída. Vítězkou 1. kategorie se stala Alice Kolářová a vítězem 2. kategorie Filip Irza. Všem oceněným blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast.

8. 3. 2023

Okresní kolo recitační soutěže

8. 3. 2023 se konalo okresní kolo recitační soutěže v Prachaticích. Za účast a odvahu zaslouží poděkování Barbora Smazalová, Matěj Pártl, Ester Podlešáková a Marie Klímová.

8. 3. 2023

Pangea

Na začátku března proběhlo na 2. stupni školní kolo matematické soutěže Pangea.

17. 3. 2023

Matematický klokan

Vítězem školního kola se stala v kategorii Benjamin Tetiana Liashchuk (6. r.) a v kategorii Kadet Adéla Šandová (8. r.). Gratulujeme!

20. 3. 2023

Šachový turnaj škol

V pondělí 20. 3. se uskutečnil Šachový turnaj škol. Z naší školy se zúčastnilo 6 žáků a nejúspěšnější z nich, Tadeáš Šmahel, skončil na pěkném pátém místě. Gratulujeme!

duben 2023

Školní kolo Rybářské olympiády 2023

Výsledné pořadí od prvního do třetího místa:

 • 1. místo - Jan Pártl (6. r.)
 • 2. místo - Tomáš Krump (6. r.)
 • 3. místo - Jáchym Matějka (7. r.)

květen 2023

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže

V okresním kole této soutěže získala Tereza Chadová (9. r.) krásné druhé místo v kategorii ZŠ 4. Gratulujeme!