Používáte prohlížeč Internet Explorer, který je zastaralý a již není podporovaný. Z tohoto důvodu stránky nemusí fungovat správně!!!

Soutěže a úspěchy ve školním roce 2022/2023

říjen 2022

Rybářské vědomosti

Začátkem října proběhlo v osmém a devátém ročníku školní kolo soutěže Rybářské vědomosti (SŠRV Třeboň).

12. 10. 2022

Přírodovědný klokan

Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Pech z 9. ročníku.

říjen 2022

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Vítězem školního kola se stal Jan Zahradník z 9. ročníku a postupuje do krajského kola. Gratulujeme!

1. 12. 2022

Olympiáda v českém jazyce

1. 12. proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce.

12. 12. 2022

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Jan Zahradník z 9. ročníku se zúčastnil krajského kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika.

14. 12. 2022

Dějepisná olympiáda

Vítězem školního kola se stal Jan Zahradník z 9. ročníku a postupuje do okresního kola. Gratulujeme!

leden 2023

Lidé, kteří sází stromy

Výtvarná soutěž, kde ze školního kola postupují dále obrázky Nikol Švíkové a Amálie Blažíčkové. Gratulujeme!

17. 1. 2023

Dějepisná olympiáda

17. 1. proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnil Jan Zahradník z 9. ročníku.

6. 2. 2023

Školní kolo v anglickém jazyce

6. 2. 2023 se v naší škole konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. I. kategorie žáků 6. a 7. tříd se účastnilo 6 dětí.

Výsledné pořadí od prvního do třetího místa:

 • 1. místo - Rayan Aounallah
 • 2. místo - Amálie Blažíčková
 • 3. místo - Vojtěch Dvořák

II. kategorie žáků 8. a 9. tříd se účastnil O. Stehlík.

Všem děkujeme za účast a postupujícímu přejeme úspěch v okresním kole.

leden-únor 2023

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Žáci druhého stupně se zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Do dalšího kola postoupily A. Blažíčková, T. Liashchuk, T. Bezděkovská, T. Chadová, S. V. Maříková, K. Sladová. Gratulujeme!

13. 2. 2023

Školní kolo recitační soutěže

13. února se uskutečnila recitační soutěž pro všechny žáky naší školy. V první třídě zvítězil Jakub Klein, druhé místo obsadila Natálie Pártlová a třetí skončil Vojtěch Mádl. V kategorii 2. a 3. tříd se na první místě umístil Matěj Pártl, druhá byla Barbora Smazalová a třetí Veronika Pechová. Následující kategorii 4. a 5. tříd vyhrála Marie Klímová, druhé místo obsadila Ester Podlešáková a třetí byl David Vašíček. Ze 6. a 7. třídy se umístila na prvním místě Nikol Švíková, druhá byla Amálie Blažícková a třetí Vojtěch Dvořák. V poslední kategorii 8. a 9. tříd skončila na prvním místě Barbora Hodná, druhá Adéla Šandová a třetí místo získala Aneta Pechová. Do okresního kola postupují dva z každé kategorie kromě první třídy. Všichni recitátoři nemohli vyhrát, uznání a poděkování však patří všem zúčastněným! Postupujícím gratulujeme!

15. 2. 2023

Okresní kolo v anglickém jazyce

15. 2. 2023 se okresního kola olympiády v Aj zúčastnil žák 6. ročníku Rayan Aounallah a umístil se na krásném 6. místě. Gratululeme!

23. 2. 2023

Strunkovický slavík

23. 2. se konala pěvecká soutěž pro žáky 1. stupně. S připravenou písničkou se do soutěže přihlásilo 20 žáků z 1. až 5. třídy, kteří byli rozděleni do 2 kategorií - 1. a 2. třída a 3.-5. třída. Vítězkou 1. kategorie se stala Alice Kolářová a vítězem 2. kategorie Filip Irza. Všem oceněným blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast.

8. 3. 2023

Okresní kolo recitační soutěže

8. 3. 2023 se konalo okresní kolo recitační soutěže v Prachaticích. Za účast a odvahu zaslouží poděkování Barbora Smazalová, Matěj Pártl, Ester Podlešáková a Marie Klímová.

8. 3. 2023

Pangea

Na začátku března proběhlo na 2. stupni školní kolo matematické soutěže Pangea.

17. 3. 2023

Matematický klokan

Vítězem školního kola se stala v kategorii Benjamin Tetiana Liashchuk (6. r.) a v kategorii Kadet Adéla Šandová (8. r.). Gratulujeme!

20. 3. 2023

Šachový turnaj škol

V pondělí 20. 3. se uskutečnil Šachový turnaj škol. Z naší školy se zúčastnilo 6 žáků a nejúspěšnější z nich, Tadeáš Šmahel, skončil na pěkném pátém místě. Gratulujeme!

duben 2023

Školní kolo Rybářské olympiády 2023

Výsledné pořadí od prvního do třetího místa:

 • 1. místo - Jan Pártl (6. r.)
 • 2. místo - Tomáš Krump (6. r.)
 • 3. místo - Jáchym Matějka (7. r.)

květen 2023

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže

V okresním kole této soutěže získala Tereza Chadová (9. r.) krásné druhé místo v kategorii ZŠ 4. Gratulujeme!

Soutěže a úspěchy ve školním roce 2021/2022

13. 10. 2021

Přírodovědný klokan

Vítězem školního kola se stal Jakub Stehlík (9. r.)

27. 1. 2022

Olympiáda v ČJ - školní kolo

27. 1. proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce - I. kategorie (8. + 9. ročník). Vítězkami jsou Kateřina Kubičková a Anne-Marie Straková z 9. ročníku. Do okresního kola postupuje Anne-Marie Straková. Gratulujeme!

28. 2. 2022

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

V pondělí 28. 2. 2022 se v naší škole konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V I. kategorii (6. a 7. třídy) se zúčastnilo šest dětí a v II. kategorii (8. a 9.třídy) soutěžily dvě žákyně. Vítězem I. kategorie se stal Jáchym Matějka a v II. kategorii vyhrála Petra Kubičková. Všem děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

8. 3. 2022

Školní kolo recitační soutěže

8. 3. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. V pěti kategoriích přednášelo celkem 31 dětí.

Výsledné pořadí od prvního do třetího místa:

 • 1. třída - Barbora Smazalová, Lukáš Brabec, Linh Thao Nguyen
 • 2. a 3. třída - Marie Klímová, Lily Vondrušková, Veronika Pechová
 • 4. a 5. třída - Eliška Pártlová, Jakub Mádl, Filip Irdza
 • 6. a 7. třída - Aneta Pechová, Tereza Bezděkovská, Adéla Šandová
 • 8. a 9. třída - Petra Kubičková, Jan Zahradník, Tereza Sladová

Poděkování patří všem zúčastněným, velká gratulace pak postupujícím z prvního místa do oblastního kola v Prachaticích.

17. 3. 2022

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

17. 3. 2022 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Z naší školy se zúčastnila v II. kategorii žákyně 9. ročníku Petra Kubičková.

18. 3. 2022

Matematický klokan

Vítězem školního kola se stal v kategorii Benjamin Tadeáš Šmahel (6. r.) a v kategorii Kadet Jan Zahradník (8. r.). Gratulujeme!

6. 4. 2022

Okresní kolo recitační soutěže

6. 4. se uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Za naši školu se zúčastnila Marie Klímová a Eliška Pártlová, která získala Cenu poroty za předání představy divákovi. Gratulujeme!

duben 2022

Rybářská olympiáda

6.-8. ročník, školní kolo

20. 4. 2022

Okresní kolo v minifotbale

kategorie IV. - 8. a 9. ročník

27. 4. 2022

Okresní kolo v minifotbale

kategorie III. - 6. a 7. ročník

17. 5. 2022

Lehkoatletická olympiáda - 2. stupeň - školní kolo

24. 5. 2022

Lehkoatletická olympiáda - 1. stupeň - školní kolo