Používáte prohlížeč Internet Explorer, který je zastaralý a již není podporovaný. Z tohoto důvodu stránky nemusí fungovat správně!!!

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku zsstrunkovice.cz

Webové stránky jsou vytvořeny podle specifikace HTML5, pomocí kaskádových stylů CSS, pro oddělení obsahu a formy, a JavaScriptu. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké. Formát PDF je také vhodnější pro tisk a otevře se v novém okně, popřípadě dle nastavení webového prohlížeče může být automaticky stažen. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe, případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF lze také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.

Nepodporované webové prohlížeče

Pro optimální zobrazení a práci s webovými stránkami doporučujeme nepoužívat Internet Explorer! Místo něj můžete použít MS EDGE (který je ve většině zařízeních s operačním systémem Microsoft Windows již předinstalovaný), Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari a další.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 1. 2020
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 2. 4. 2020

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Základní školou a Mateřskou školou Strunkovice nad Blanicí.

Zpětná vazba

Stále pracujeme na tom, aby webové stránky Základní školy a Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí byly bez problémů přístupné všem uživatelům na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím kontaktujte správce Mgr. Danu Hojkovou prostřednictvím e-mailu hojkova@zsstrunkovice.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz