Používáte prohlížeč Internet Explorer, který je zastaralý a již není podporovaný. Z tohoto důvodu stránky nemusí fungovat správně!!!

Novinky ze života školy

a další různá upozornění :)

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku (ZŠ)

Výlet do Týna nad Vltavou - Přírodovědné muzeum Semenec (MŠ)

Pasování na čtenáře (ZŠ)

Pěší turistika (ZŠ)

Malování na tašky - 1. r. (ZŠ)

Neviditelná výstava - Praha (ZŠ)

Děti sice nic neviděly, ale dokonale si představily život nevidomých! Prošly různými prostředími, vyzkoušely jiné smysly než zrak, a to vše díky nevidomým průvodcům. Zároveň si mohly vyzkoušet Braillovo písmo a různé hry.

Areál lesních her (ZŠ)

Plavecký kurz - Koťata (MŠ)

Výlet do Prachatic - Areál lesních her - Mraveniště (MŠ)

Exkurze - Policie ČR Prachatice

Úterní dopoledne strávili šesťáci již podruhé na Policii ČR v Prachaticích. Viděli, jak se vede elektronický spis k vyšetřovanému případu, prohlédli si vozidla dopravní i kriminální policie (auta, motorku). Velmi je zaujaly policejní zbraně. Třeba si někdo z nich v budoucnu práci policisty vybere, byl jim totiž vysvětlen i postup přijetí k Policii ČR.

Pěší turistika aneb Devítka na vrcholu (ZŠ)

Červen ve školní družině (ŠD)

Laser aréna (ZŠ)

Volby v rámci Ov (ZŠ)

Hodiny občanské výchovy zakončili sedmáci tradičními ,,volbami do školního parlamentu".,,Voliči" z 5. a 6. ročníku vybírali ze sedmi stran, které je oslovily lákavými programy. Všichni se tak přiblížili svému budoucímu právu - právu volit a být volen.

Výlet do přírody s piknikem (ZŠ)

Příroda je nejlepší tělocvična (ZŠ)

Návštěva šesťáků a sedmáků ve Fitness Prachatice aneb Pot mezi činkami (ZŠ)

Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Lehkoatletická olympiáda I. stupně (ZŠ)

Stezka skřítka Pořádníčka (MŠ)

Absolventské práce (ZŠ)

V úterý 11. 6. představili deváťáci své závěrečné práce učitelkám a mladším spolužákům.

Univerzita 3. věku - muzikohrátky

Včely (ZŠ)

11. 6. paní Augsbergerová seznámila 6. ročník s prací včelaře a včelími produkty. Přiblížila dětem fascinující svět včel, jejich způsob života a komunikaci. Děti se dozvěděly, jak to v úlu všechno funguje, každý, kdo chtěl, mohl ochutnat pyl či med.

Hrou proti AIDS (ZŠ)

V pondělí 10. 6. navštívili žáci 8. a 9. třídy Střední zdravotnickou školu v Prachaticích, aby se zúčatnili interaktivního preventivního programu v oblasti sexuální výchovy. Vše bylo velice poučné, jednotlivé skupiny měly možnost ukázat své znalosti a za to byly odměněny drobnými informačními materiály.

Den dětí (MŠ)

Dopravní výchova (MŠ)

Den matek (MŠ)

LAO - II. stupeň - okresní kolo (ZŠ)

Koncem tohoto školního roku jsme se, již tradičně, účastnili okresního kola lehkoatletické olympiády. Nejlepších výsledků dosáhli naši reprezentanti v hodu kriketovým míčkem - Karolína Irdzová byla druhá a František Krejčík ve své kategorii zvítězil. V ostatních disciplínách nám stupně vítězů unikly jen o malý kousek (Eliška Pártlová 4. místo skok vysoký, …). Ani ostatní reprezentanti školy se neztratili a při měření sil se svými vrstevníky byli rovnocennými soupeři.

Dobrodružství s technikou (ZŠ)

Den dětí ve školní družině (ŠD)

Svůj svátek oslavily děti ze školní družiny při soutěžním odpoledni ve třídě. Vyhráli všichni, kdo se zúčastnili a všichni si také pochutnali na sladké odměně.

Květen ve školní družině (ŠD)

Školní výlet I. stupně (ZŠ)

Město Tábor, Muzeum Lega a Chýnovská jeskyně.

Dopravní výchova 4. tř. (ZŠ)

21. 5. se uskutečnila druhá část programu BESIP Dopravní výchova pro čtvrťáky. Tentokrát šlo o praktickou část, při které si děti vyzkoušely jízdu na kole na dopravním hřišti v Prachaticích. Na závěr si všichni své znalosti ověřili v testech a ti úspěšní dostali z rukou ředitele Městské policie Prachatice Průkaz cyklisty.

Seznam dětí (dle přidělených kódů) přijatých do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Seznam naleznete v Dokumentech ZŠ.

Sedmáci vyrazili na bojovku do Prahy! (ZŠ)

Nejprve si prošli historické centrum od Obecního domu pod Prašnou branou po Celetné na Staroměstské náměstí. Počkali na odbíjení orloje, vydali se k Betlémské kapli a následně ke Karlovu mostu. Tam už na ně čekala bojovka - otázky a úkoly, za něž získávali zlaťáky a diamanty. Na Kampě pak vyfasovali orientační mapu a v týmech hledali informace. Vyhráli všichni! Netradičním způsobem se dozvěděli mnohé nové.

Cykloturistika (ZŠ)

Cykloturistický kurz osmého ročníku ZŠ měl letos podařenou premiéru. Táborová základna u Nové Pece nám byla tři dny a dvě noci útočištěm, ze kterého jsme vyráželi na výlety do okolí na kole nebo pěšky. Kromě objevování šumavské přírody jsme se plavili přívozem a ve volných chvílích jsme zkoušeli méně tradiční sporty, pro které není v tělocviku tolik prostoru (badminton, stolní tenis, baseball – odpaly,…). Odměnou za námahu nám byla dobrá nálada, kterou nám nezkazilo ani deštivé počasí při odjezdu.

Výtvarná výchova - chlapci (ZŠ)

Účast v kampani „CHYTÍ I TEBE? #BEZNIKOTINU“

Výtvarné práce (antireklamy) do této kampaně zaslali Adéla Eichlerová, Filip Irdza + Helena Pfeferová, Emily Vondrušková + Leona Cibulová.

Čarodějnice - Koťata (MŠ)

Čarodějnická stezka (MŠ)

Africká hudba - bubny (MŠ)

Den Země (MŠ)

Lehkoatletická olympiáda II. stupně - školní kolo (ZŠ)

V pondělí 13. května se na atletickém stadionu v Prachaticích uskutečnilo školní kolo lehkoatletické olympiády. Ideální sportovní podmínky nahrávaly pěkným výkonům jak v technických disciplínách (skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí), tak v bězích (od 60 m až po 1500 m). Ze školního kola postupují ti nejlepší do kola okresního, které bude 6. 6. 2024 opět na atletickém stadionu v Prachaticích.

Seznam kandidátů do školské rady za rodičovskou veřejnost

Seznam naleznete v Dokumentech ZŠ.

Vaření (ZŠ)

V pátek 3. 5. žáci 8. ročníku připravovali ve školní kuchyňce jednoduché pokrmy - špagety, jablečné taštičky a muffiny. Všem moc chutnalo!

Biotop lesa (ZŠ)

V úterý 7. 5. jsme vyrazili do Prachatic na Dřípatku. Strávili jsme pobyt v lese, kde jsme si povidali, poznávali přírodniny a hráli různé hry.

Čtvrťáci při práci (ZŠ)

Africká kultura (ZŠ)

Duben ve školní družině

Čte celé Mexiko (ZŠ)

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

Seznam naleznete v Dokumentech ZŠ.

Orientační běh (ZŠ)

Koncem měsíce dubna jsme měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet orientační běh. V blízkosti strunkovického fotbalového hřiště pro nás pan učitel Lukáš Šmahel (Gymnázium Prachatice) nachystal praktickou ukázku orientačního běhu. Po seznámení žáků s mapou a základními pravidly vyrazil každý v intervalovém rozestupu s mapou a proužkem papíru pro označení kontrol na svoji trať. Žáci prvního stupně se pohybovali pouze v blízkosti fotbalového hřiště. Druhý stupeň měl kontroly umístěny i mimo tyto hranice. Výkony těch nejlepších ve své kategorii naznačily, že by se žáci příští školní rok mohli směle poměřit s účastníky regionálních závodů škol v orientačním běhu. Všichni se vrátili v pořádku do cíle a ti, kteří si neodnesli medaile za výkon, měli možnost si pohybem zlepšit náladu nebo udělat něco pro své zdraví.

Den Země (ZŠ)

Oslavy Dne Země jsme letos uspořádali již v pátek 19. 4. Napříč všemi třídami se povídalo o naší planetě, ochraně přírody, někteří vyrazili sbírat odpadky po obci. Přidali jsme různé úkoly týkající se znečištění životního prostředí, třídění odpadů atp. Letos nás ale čekalo také seznámení s kulturou Keltů, kteří žili i na našem území a jimž vděčíme za cizojazyčné pojmenování našeho státu (Bohemia). Nejenže si děti mohly vyzkoušet keltské oblečení, pokusit se tkát, určit různé druhy kožešin, zastřílet si z luku, ale obléci se i do kroužkové košile, nasadit si helmici a pokusit se bojovat jako keltský válečník. Pro Kelty byla příroda nesmírně důležitá, stejně jako pro nás dnes. Vždyť jsme její součástí a zničíme-li si ji, zlikvidujeme i sami sebe.

Praha (ZŠ)

Dne 10. dubna jsme vyrazili na exkurzi do Prahy. Byli jsme na Pražském hradě, prošli se po Karlově mostě, stihli jsme i Pražský orloj na Staroměstském náměstí a v pořádku se vrátili zase zpátky domů.

Svět pohádek (ZŠ)

Této literární soutěže se úspěšně zúčastnila Nikol Švíková z 8. ročníku.

Zelená středa (ZŠ)

Poslední naše barevná středa se uskutečnila 17. 4. také u příležitosti svátku životního prostředí - Dne Země. Vyladili jsme se tudíž do zelené barvy jak tráva či listy na stromech.

Turnaj v Minifotbalu (ZŠ)

S přicházejícím jarem jsme se v Prachaticích na hřišti ZŠ Národní zúčastnili již tradičního turnaje v minifotbale. Turnaj byl vypsán pro kategorie žáků 8. a 9. tříd, nicméně naše družstvo bylo z kapacitních důvodů doplněno žáky 6. a 7. třídy. Naši reprezentanti tak spíše sbírali zkušenosti do dalších let. Ovšem i v tomto složení byli některým (starším protivníkům) rovnocenným soupeřem. Vyrovnaný zápas jsme svedli třeba se ZŠ TGM Vimperk.

Šachový turnaj (ZŠ)

V pondělí 15. 4. 2024 se konal v DDM Prachatice šachový turnaj pro žáky 1. a 2. stupně základních škol prachatického okresu. Tadeáš Šmahel z 8. třídy naší školy se umístil na krásném 1. místě! Gratulujeme!

Rybářská olympiáda (ZŠ)

11. 4. proběhla Rybářská olympiáda. Výsledkovou listinu naleznete v sekci Soutěže.

Univerzita 3. věku - zpátky do školky

Konzultační hodiny pro rodiče proběhnou ve čtvrtek 18. 4. 2024 od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Žlutá středa (ZŠ)

Ve středu 10. 4. se škola i školka rozzářila žlutou barvou. Samotné Slunce nám ten den moc nepomohlo, protože bylo pod mrakem, přesto všechna ta žlutá barva byla hezky vidět.

Jarní den v 6. ročníku (ZŠ)

Návštěva dětí z MŠ ve 2. třídě ZŠ (ZŠ)

Vzdělávací program O motýlkovi - CEV Dřípatka Prachatice (MŠ)

Vynášení Morany (MŠ)

Zimo, zimo táhni pryč nebo na tě vezmu bič. Rozloučení se zimou.

Velikonoční dílna pro rodiče s dětmi (MŠ)

Tvoření z proutí a dekorace velikonočních vajíček, veselé papírové tvoření.

Ze zápisu do 1. ročníku základní školy (ZŠ)

Červená středa (ZŠ)

Třetí barevná středa se konala 3. 4. a byla červená. Všechny třídy školy i školky se začervenaly a i tato barva měla u dětí úspěch a postarala se o dobrou náladu.

Velikonoce v 1. třídě (ZŠ)

Ve středu před velikonočními prázdninami byl v 1. třídě velikonoční den. Po příchodu do třídy čekal děti dopis od zajíčka Chlupáčka. Musely si ho přečíst a pak najít zajíčka s odměnou. Poté si ozdobily vajíčka, vyrobily zajíčka a vyluštily křížovku. Vyrobená vajíčka pověsily na břízu na náměstí. Den byl zakončen opékáním vuřtů na hřišti a hraním.

Jarní tvoření v ŠD

Zápis do 1. ročníku základní školy

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Matematický klokan (ZŠ)

22. 3. se uskutečnilo školní kolo Matematického klokana. Výsledkovou listinu naleznete v sekci Soutěže.

Černá středa (ZŠ)

Na Popeleční středu 27. 3. nám vyšla černá středa. Přesto, že je to tzv. "Škaredá středa", nikdo se ve škole nemračil a černé oblečení je u dětí velmi oblíbené.

Projektový den - Den učitelů (ZŠ)

Deváťáci si 22. 3. v rámci projektového dne zaměřeného na volbu povolání vyzkoušeli profesi učitele, prostřídali se v různých třídách i předmětech.

Důkaz škrobu v rostlinných buňkách - bramborová hlíza (Chemie 9. r.)

Den otevřených dveří (ZŠ)

21. 3. se v budově 1. stupně konal Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky. Během odpoledne se do školy přišlo podívat 13 dětí se svými rodiči. Všichni si prohlédli učebny a učebnice, ze kterých se budou děti příští rok učit. Budoucí školáci si také vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli, skládání písmenek nebo počítání obrázků.

Univerzita 3. věku - kuchtění s Bohunkou

Modrá středa (ZŠ)

Středa 20. 3. se oblékla do modré barvy, našlo se tu spoustu odstínů. Účast skvělá, protože modrá je dobrá.

První jarní snídaně (ZŠ)

První jarní den prvňačci společně posnídali. Paní učitelka s paní asistentkou uvařily čaj a přinesly bochánek a muffiny. Popovídali jsme o jaru a Velikonocích.

Malování na trička (ZŠ)

Při hodině výtvarné výchovy děvčata z 8. a 9. ročníku měla možnost ozdobit si tričko podle svého vkusu a práce se dařila.

CIRKUS VE ŠKOLE, ŠKOLA V CIRKUSE (ZŠ)

Zachraňme kamaráda (MŠ)

Projektový den v MŠ - jak mohu poskytnout první pomoc kamarádovi a zachránit ho?

Den otevřených dveří na I. stupni

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Hodina hudební výchovy v 6. ročníku - bicí nástroje (ZŠ)

Nebezpečná zvířata - CEV Dřípatka Prachatice (ZŠ)

Barevné středy v barvách olympijských kruhů

Naše škola letos oslaví příchod jara stylově, a to duhovou akcí Barevné středy v barvách olympijských kruhů, která proběhne každou středu od 20. 3. do 17. 4. 2024. Během každého z 5 dnů tak bude na všech žácích a zaměstnancích školy obléknout si co nejvíce kusů oblečení dané barvy. A proč barvy olympiády? Protože letos se letní olympiáda koná na evropské půdě, v Paříži. Vystřídá se tedy postupně modrá středa, černá středa, červená středa, žlutá středa a zelená středa. Do akce se zapojí nejen děti z MŠ a děti I. a II. stupně ZŠ, ale i učitelský sbor a kuchařky, které nám každou středu připraví i jídlo v barvě dne.

Od masopustu do Velikonoc (ZŠ)

První březnový den strávili šesťáci na Dřípatce při programu Od masopustu do Velikonoc. Dozvěděli se mnoho nového, lehce se protáhli, vyrobili si plstěné vajíčko, učili se plést pomlázku z osmi pramenů.

Karneval (MŠ)

K únoru jako již tradičně patří masopust a karneval. Ve školce proběhl karneval plný zábavy, her a tance. Obě třídy měly karneval společně, a tak byla školka plná různých masek.

Kryštůfek a lesní bytosti (MŠ)

V pondělí 26. 2. se vydala autobusem celá školka na krásné představení Kryštůfek a lesní bytosti. Poutavý příběh vyprávěl o malém klukovi Kryštůfkovi, který se ztratil v lese při hledání hub se svým tatínkem. Aby mohl najít svého tatínka, pomáhaly mu lesní bytosti, které na své cestě potkal.

Střípky z tělocviku (ZŠ)

Využití gymnastického míče při "obíhačce". Pohyb v přírodě - trasa - vysílač, jez, nádraží - cca 6 km pohybu cestou/necestou.

Lyžařský výcvikový kurz (ZŠ)

V týdnu od 19. 2. do 23. 2. 2024 absolvovali žáci 5. a 7. třídy plánovaný lyžařský výcvik. Počasí nás drželo v napětí, na běžky to letos nebylo, ale díky umělému zasněžování bylo na sjezdovce na Kvildě dostatek sněhu po celou dobu kurzu. Ten, kdo byl na lyžích poprvé, se naučil lyže ovládat, ti zkušenější své jízdní dovednosti zdokonalovali v těžkých podmínkách mokrého umělého sněhu. A když počasí opravdu nepřálo, využili jsme čas na kulturně poznávací činnost. Po závěrečném slalomu nechyběla ani sladká návštěva místní pekárny.

Pohybové hrátky (ZŠ)

V úterý 20. února strávila 1. třída dopoledne v DDM Prachatice. Na začátku se hrály hry na venkovním hřišti. Poté se přešlo do budovy, kde si děti vytvořily obrázek, zahrály různé hry a soutěžili jsme, kdo postaví nejvyšší věž.

Pěvecká soutěž (ZŠ)

Ve čtvrtek 22. 2. se uskutečnila pěvecká soutěž. Zúčastnilo se 13 dětí z 1. až 5. třídy.

Zápis do 1. ročníku základní školy

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Zápis do mateřské školy

Informace naleznete v Dokumentech MŠ.

Bruslení (ZŠ)

Beseda s Policií ČR (ZŠ)

Beseda s Policií ČR, Komiks v knihovně (ZŠ)

Šesťáci strávili únorové úterý na dvou exkurzích. První kroky vedly na Policii ČR, kde nás poutavým způsobem Mgr. D. Postl seznámil s prací kriminální policie. Policejní technik ukázal dětem způsoby sběru stop v místě činu, paní vyšetřovatelka si s dětmi povídala o vztazích mezi nimi, navázala problematikou násilného chování ve skupině dětí a mladistvých. Nechyběla řada názorných pomůcek ani zhlédnutí policejní cely. Poté jsme se přesunuli do městské knihovny, kde nás čekal program Komiks. I zde se děti dozvěděly mnoho nového a vyzkoušely si, jak komiks tvořit.

Labyrint kořenů a kořínků (ZŠ)

Vlastnosti organických látek - tajné písmo (chemie 9)

Univerzita 3. věku - jóga s Erikem

Vlastnosti aktivního uhlí, částicové složení látek, CO2 (chemie 8)

Zdravé stravování (MŠ)

V lednu naši MŠ navštívila paní Bc. Linda Schaffarz se svým vzdělávacím programem na téma Zdravé stravování. Povídali jsme si o zdravém pohybu, pitném režimu a zdravých potravinách.

8. třída vařila (ZŠ)

V pátek 9. 2. žáci 8. třídy znovu zaplnili školní kuchyňku a při rodinné výchově připravili tvarohové koblížky, banánové lívance a maso na čínský způsob. Všem se práce dařila.

Dům pro Julii

Potvrzení o našem a vašem daru neziskové organizaci Dům pro Julii, z. ú. v roce 2023 naleznete v Dokumentech ZŠ.

Den otevřených dveří

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Projektový den IZS (ZŠ)

1. únorový den strávili žáci II. stupně v rámci projektového dne čas se všemi složkami integrovaného záchranného systému. Začali jsme nácvikem evakuace v případě požáru – náš čas 2,23 min. Potom se žáci rozdělili do skupin a vyzkoušeli si 1. pomoc, pouta, ochranné prostředky, viděli práci psovodů, hovořili s pořádkovou i dopravní policií, prohlédli si vybavení hasičského auta i nasimulované vidění opilého či zdrogovaného člověka. Odnesli si mnoho zážitků, otisky svých prstů a propagační materiály.

Přihlašování do online žákovské knížky

Školní informační systémy dm software a Škola OnLine jsou nyní spravovány stejným provozovatelem a dochází k jejich slučování. Pro bezproblémový přístup do systému doporučujeme používat webové stránky Škola OnLine, na které se můžete dostat i pomocí tlačítka (Škola OnLine) z naší úvodní stránky. Přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) zůstávají stejné.

Omezení provozu ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Univerzita 3. věku - retrohraní

Páteční dopoledne s angličtinou Howie Davis (ZŠ)

V pátek 26. 1. 2024 se na 2. stupni konalo dopoledne s rodilým mluvčím. Děti se dozvěděly něco o Americe a měly možnost pohovořit anglicky.

Mikroskopování nálevníků (ZŠ)

Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus (ZŠ)

Nová dobrodružství veverky Zrzečky (ZŠ)

Dne 24. ledna nás navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Viděli jsme Nové dobrodružství veverky Zrzečky. Seznámili jsme se se zvířátky z lesa a připomněli si chování v lese.

Organizace ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 29. 1.–2. 2. 2024

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce (ZŠ)

Ve čtvrtek 18. 1. 2024 se na 2. stupni naší školy konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se ho 5 žáků ze 6. a 7. třídy. Soutěžili v poslechu a konverzaci na vybraná témata. Do okresního kola postupuje Amálie Blažíčková, která se umístila na 1. místě. Gratulujeme!

1. třída - Tři králové (ZŠ)

Den před svátkem Kašpara, Melichara a Baltazara jsme se seznámili s příběhem Putování tří králů, v bludišti jsme je dovedli do Betléma a každý si vyrobil svého krále.

Konzultační hodiny pro rodiče proběhnou ve čtvrtek 11. 1. 2024 od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Bruslení - 3.-5. r. (ZŠ)

Vyhlášení volných dnů ředitelkou školy

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Oslava Vánoc ve školce (MŠ)

Poslední den před nástupem na vánoční prázdniny k nám do školky zavítal Ježíšek. Donesl dětem spoustu nových hraček, ale i knih. Celý den se nesl v duchu Vánoc - ochutnali jsme cukroví, které děti napekly se svými nejbližšími, vyzkoušeli jsme si některé tradice a zvyky, tančili, zpívali a v neposlední řadě společně zasedli ke svátečnímu obědu. Bylo to opravdu krásné zakončení roku.

Vánoční besídky (ZŠ)

Dnes jsme oslavili vánoční den se vším všudy - jedli jsme cukroví, Ježíšek nám rozdal dárečky, zazpívali jsme si, zatančili a hráli stolní hry. Vše jsme zakončili společným svátečním obědem.

Vánoční pečení (ZŠ)

Žáci z II. stupně soutěžili v pečení a tvoření vánočního cukroví.

Šli pastýři do Betléma (MŠ)

V úterý 19. 12. děti z MŠ navštívily kulturní dům ve Vodňanech, kde zhlédly divadelní pásmo s vánoční tematikou pod názvem „Šli pastýři do Betléma“. Představení bylo provázeno nejznámějšími vánočními koledami, humorem a hravostí.

Vánoční den otevřených dveří (ZŠ)

V letošním školním roce se otevřely dveře II. stupně, a to ve čtvrtek 14. 12. Akci předcházelo překrásné vystoupení dětí z I. stupně - Betlém na stojáka, na ně navázala se svým vystoupením mateřská škola. Pak už kroky lidí zamířily po světýlky označené cestě k hlavnímu vchodu budovy II. stupně. Bylo co obdivovat a co vyzkoušet! Malí i velcí mohli začít tvořením papírového řetězu, naučit se hrát písničku na klávesy, vyzkoušet interaktivní tabuli, nalepit si postavičku do betlému, vystřihnout si něco do oken, složit vánoční puzzle, ušít si vánoční ozdobu či si ji vyrobit ze slámy. Občerstvení v palačinkárně a káva či čaj rovněž přišly k duhu! Celá akce, stejně jako vloni, nám všem zpříjemnila adventní čas.

Bruslení (ZŠ)

Pracovky trochu jinak (ZŠ)

Česko zpívá koledy (ZŠ)

Okresní kolo v Sálové kopané (ZŠ)

Colours of Nature (ZŠ)

Mikulášská návštěva v MŠ

V úterý nás poctil svou návštěvou Mikuláš a jeho pekelníci a andělíčci. Mikulášská návštěva žádného zlobílka ani zlobilku do pekla neodnesla a všichni jsme na pekelnou větvičku slíbili, že zlobit nebudeme. Některé děti byly tak odvážné, že si dokonce pohladily čertovský kožich.

Povídání o Keltech (ZŠ)

Pro hodinu dějepisu v 6. ročníku si připravila Mgr. V. Procházková povídání o Keltech. Nejenže přiblížila jejich původ, tradice, přivezla i hodně replik výzbroje, oblečení, šperků... Děti si mohly vše vyzkoušet na vlastní kůži.

Už máme Slabikář (ZŠ)

Skládání písmen a slov ze žížal (ZŠ)

1. třída - Návštěva Mikuláše s čerty a anděly, výroba čertiků (ZŠ)

Průvod čertů a Mikuláše (ZŠ)

Běžkování (ZŠ)

Sněhová nadílka nám umožnila oprášit běžecké lyže. Deváťákům se podařilo upravit plochu v "kleci" a žáci osmého ročníku využili slunečného počasí a mírnějších teplot k běžkování na Hořickém kopečku.

Vaření (ZŠ)

V pátek 1. 12. 2023 žáci osmého ročníku již potřetí v tomto školním roce připravovali jednoduché pokrmy. Pekli muffiny, slané šneky a přichystali si hamburgery. Vše se podařilo a všem chutnalo!

Sestavování modelů vybraných organických sloučenin (v rámci chemie 9) (ZŠ)

Mikroskopovaní kvasinek a plísní (Př 6) (ZŠ)

Podzimní tvořivá dílna - Koťata (MŠ)

Ve čtvrtek 23. 11. se MŠ proměnila v tvořivou dílnu pro rodiče s dětmi. Vyráběli jsme budku pro naše opeřené kamarády. Ptačí domek si každý musel sám nejen sestavit, ale i ozdobit dle své fantazie. A všem se to náramně povedlo! Na samotný závěr jsme si vyrobili i ptáčka z vlny. Děkujeme všem, kteří dorazili.

Soutěž s JOVI (MŠ)

MŠ se zapojila do výtvarné soutěže, která se nese v podzimním duchu na téma - Sevtíci v přírodě. Společnými silami jsme nasbírali přírodniny, které jsme poté nalepili na Sevtíka a Sevtinku. Držte nám palce, aby se naše zhotovené postavičky líbily.

Výroba adventních věnců (ZŠ)

Výroba adventních věnců či věnců na dveře proběhla v předadventním týdnu napříč II. stupněm ZŠ. Jak se dětem dařilo, posuďte ve fotogalerii.

Podzimní tvořivá dílna - Žabičky (MŠ)

Paní učitelky ze třídy Žabičky si pro rodiče s dětmi přichystaly tvořivé podzimní odpoledne v MŠ, kde si společnými silami všichni vyrobili stromy a věnce z listí.

Jídlem neplýtváme! (ZŠ)

Jídlem neplýtváme! To byl název programu, který čekal na 6. a 7. ročník v CEV Dřípatka Prachatice. Děti ,,nakupovaly", rozlišovaly minimální dobu trvanlivosti a spotřebujte do..., dávaly dohromady způsoby, jak uchovat potraviny co nejdéle, řešily plýtvání jídlem. Jsou si velmi dobře vědomy, že bez jídla se mohou někdy ocitnout i ony. Závěrem si připravily chutné tousty. Jelikož jíme i očima, podívejte se ve fotogalerii, jak se jim dařilo.

Cirkus jede (ZŠ a MŠ)

Koťata - Na každou nožku jednu ponožku (MŠ)

V pátek 10. 11. třída Koťata navštívila CEV Dřípatka v Prachaticích, kde se děti dozvěděly, jak rozeznáváme skupiny živočichů podle počtu nohou, na co tolik nožek potřebují a zda má stonožka opravdu sto nohou.

Drakiáda (MŠ)

Uspěli jsme v okresním kole Jazykového WocaBee šampionátu! (ZŠ)

Naše třída 4.třída se zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy s názvem Jazykový WocaBee šampionát. Čtvrťáci se v rámci okresu Prachatice umístili na vynikajícím 2. místě, díky čemuž získali ceny a postoupili do krajského kola. Blahopřejeme!!!

Separační metody 3 - Usazování ( oddělení složek emulze) (ZŠ)

Policejní psovodi (MŠ)

Děti s nadšením sledovaly ukázky psí poslušnosti, ať už to byla předpisová chůze u nohy, aportování, bezchybná reakce na slovní povel, ale také rychlé plnění povelů daných pouze pohybem rukou. Následovala ukázka zadržení nebezpečného pachatele kousáním do cvičného rukávu. Za odměnu si děti mohly vyzkoušet střelbu slepými náboji.

Halloweenský rej (MŠ)

V pátek 3. 11. 2023 se v naší mateřské škole slétlo hejno čarodějnic, čarodějů a dalších kouzelných postav či strašidel. Děti tak společně strávily zajímavé dopoledne plné zpěvu, tancování, úkolů a nejrůznějších her.

Separační metody 2 - Chromatografie na filtračním papíru (v rámci chemie) (ZŠ)

Kluci z 8. a 9. třídy vzorně šili přední steh (ZŠ)

Halloween v 5. třídě (ZŠ)

Halloweenské malování na obličej 6. a 7. třída (ZŠ)

1. třída - Ovocný kompot (ZŠ)

SEV Stožec (ZŠ)

Na počátku listopadu vyrazili šesťáci na adaptační kurz do SEV Stožec. Nejenže se večer hrály seznamovací hry a soutěže, ale důležitou součástí byly dva výukové programy - Vítejte u nás (na Šumavě) a Na souši i ve vodě (o obojživelnících u nás). Cesty, programy, hry i jídlo v restauraci Pstruh - vše výborné! Posuďte ve fotogalerii.

Vv v 2. třídě (ZŠ)

Vzdělání a řemeslo (ZŠ)

Burza škol a DOD Gymnázium Prachatice (ZŠ)

Říjen v 1. třídě (ZŠ)

Učíme se další písmenka, počítáme příklady do 5 a opakujeme počty slabik. Vyzkoušeli jsme si louskání oříšků. Skládali jsme písmena a slova z kaštanů. Měsíc jsme zakončili halloweenskými prstíky.

Halloween u čtvrťáků (ZŠ)

Fota druháků z Mladého farmáře 30.10. v KD. (ZŠ)

Páťáci při PČ připravovali zahradu na zimu. (ZŠ)

6. a 8. r. - Centrum pochodeň - preventivní program NE (ne)znamená (ne)mám tě rád (ZŠ)

Praha (ZŠ)

Předprázdninová středa 25. 10. se stala pro žáky 7. - 9. ročníku výletem do Prahy. Po procházce historickým centrem s jeho památkami se přesunuli k Národnímu divadlu. Zde pro ně byla připravena prohlídka s průvodcem. Poutavý výklad v historických souvislostech, majestátnost budovy, její výzdoba, posezení nejen v přízemí, ale i na prvním balkoně či vstup na terasu pod trigami zaujal téměř všechny. ,,Národ sobě!"

I. st. - Centrum pochodeň - preventivní program Agenti v utajení - hledá se NE (ZŠ)

Soutěžíme v jazycích s WocaBee - 3. a 4. třída (ZŠ)

Naše škola se zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát. Soutěží se v jednoduché online aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee.

Dravci (MŠ)

17. 10. 2023 navštívil naši MŠ a ZŠ sokolník Miloslav Vondruška, který si pro děti připravil přednášku o dravcích. Děti se dozvěděly mnoho užitečných a zajímavých informací o jednotlivých dravcích. Dostaly i možnost si tato zvířata pohladit a prohlédnout zblízka.

Výlet MŠ do MEVPISU (MŠ)

Zde pro nás byl připraven program nazvaný Kam plují ryby? Jeho náplní bylo povídání o tajemném životě úhořů, jejich vodních kamarádech i nepřátelích, které na své cestě potkávají. Součástí byla i návštěva venkovního hřiště, kde se děti vydaly po stopách úhořice Uršuly z Lipna do Sargasového moře a zpět.

O ježkovi - CEV Dřípatka Prachatice (MŠ)

S ježečkem jsme si povídali o tom, jaký je podzim. Objevili jsme jeho barvy, plody a také skrýše zvířat, která se chystají na zimu. Nechybělo ani setkání s živým ježečkem a získání nových vědomostí o tomto pichlavém tvorovi.

Projektový den Vznik republiky (ZŠ)

V úterý 24. 10. se konal v naší škole projektový den k výročí vzniku Československé republiky. V 1. dvou vyučovacích hodinách soutěžili žáci 2. stupně ve dvou kategoriích 6., 7. třída a 8., 9. třída, a to ve všeobecných znalostech a své zručnosti. Z obou kategorií bylo vybráno 6 žáků, ze kterých postupovali 4 do finále a z nich 3 získali ocenění a diplomy. V druhé části dopoledne si všichni zaběhli štafetu a ověřili si, že i ve sportu umí pořádně zabrat.

Dravci (MŠ a ZŠ)

Vaření v rámci Rv (ZŠ)

V pátek 20. 10. žáci 8. ročníku připravovali při rodinné výchově kokosový koláč, nepečený moučník střechu (obdélník), langoše a corndogy.

6. a 8. r. - Centrum pochodeň - preventivní program NE (ne)znamená (ne)mám tě rád (ZŠ)

Dopravní výchova 4. třída (ZŠ)

9. 10. absolvovali čtvrťáci 1. část projektu BESIP a Jihočeského kraje Dopravní výchova. V DDM Prachatice se seznámili s dopravními značkami, povinnou výbavou pro cyklisty a řešili také časté dopravní situace, do kterých se cyklisté dostávají. Tyto teoretické znalosti si pak na jaře vyzkouší v druhé části projektu přímo na dopravním hřišti. Všichni čtvrťáci pak po úspěšném zvládnutí dopravního testu obdrží Průkaz cyklisty.

Přírodovědný klokan (ZŠ)

V říjnu se uskutečnilo školní kolo Přírodovědného klokana. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Nela Sládková (9.r.), Adéla Šandová (9.r.) a Tadeáš Šmahel (8.r.). Gratulujeme!

Exkurze Porodnice Prachatice (ZŠ)

Sklizeň a zpracování jablek v rámci Pč (ZŠ)

Okresní kolo přespolního běhu - Vimperk (ZŠ)

Mikroskopování v 6. r. - buňky (ZŠ)

Separační metody - filtrace (ZŠ)

Geologie nikoho nezabije (ZŠ)

Lidé celého světa (ZŠ)

Setkání s důchodci (ZŠ)

Druhá třída zpívala, přednášela a hrála pohádku O Budulínkovi.

Září v 1. třídě (ZŠ)

Učíme se počítat, uvolňovat ruku a už zvládneme psát a číst první tři písmena (A, M, L). Tato písmena jsme si zkusili složit z našich těl.

Geologická vycházka 9. třídy (ZŠ)

Třeťáci na návštěvě obce (ZŠ)

Vaření v rámci Rv (ZŠ)

Při hodinách rodinné výchovy v 8. ročníku se děti budou v tomto školním roce mimo jiné věnovat přípravě jednoduchých pokrmů. V pátek 22.9. si vyzkoušely první vaření ve skupinách v naší školní kuchyňce a práce se všem dařila. Připravovaly se: palačinky, lívance, pizza, kebab a rolovaná pizza.

Na slovíčko...Ing. I. Novotný (ZŠ)

Omezení výuky v ZŠ

Z důvodu havárie ve škole a nutné opravy, bude v pátek 15. 9. 2023 výuka ve všech ročnících ukončena v 11,25 hod. Provoz mateřské školky, školní družiny a školní jídelny bude beze změn. Děkuji za pochopení.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Organizační řád školy

Naleznete ho v Dokumentech ZŠ.

Slavnostní uvítání prvňáčků (ZŠ)

Vyhlášení volných dnů ředitelkou školy

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Informace k organizaci začátku školního roku 2023/24

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Prázdninový provoz ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.