Používáte prohlížeč Internet Explorer, který je zastaralý a již není podporovaný. Z tohoto důvodu stránky nemusí fungovat správně!!!

Pracovní listy pro děti z MŠ

Vážení rodiče, na tomto místě naleznete pracovní listy pro děti navštěvující MŠ.
Pracovní listy se týkají zejména těchto oblastí: motorika, myšlení a řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, matematické dovednosti, prostorové vnímání, vnímání času.

Pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci) byla zahájená povinná distanční výuka formou online učebny. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku.

Domácí zvířata (12. 4. - 23. 4. 2021)
Jak šlo vejce na vandr (29. 3. - 1. 4. 2021)
Jak koťata volala jaro (22. 3. - 26. 3. 2021)
Jaro ťuká na dveře (15. 3. - 19. 3. 2021)
Co děláme celý den (8. 3. - 12. 3. 2021)